Комплексна програма розвитку дітей дошкільного віку з аутизмом розквіт

Програма «Розквіт» допоможе дітям з аутизмом забезпечити право на освіту

Комплексна програма розвитку дітей дошкільного віку з аутизмом «Розквіт» (за заг. ред. Скрипник Т.В.) розроблена з урахуванням сучасних тенденцій щодо інклюзивної освіти дітей з особливими потребами, а також – новітніх підходів до навчання та розвитку дітей з розладами аутичного спектру.

У Програмі розкрито особливості психолого-педагогічного супроводу дітей з аутизмом у контексті всебічного розвитку, визначено науково-методичні засади вивчення дітей зазначеної категорії. Зокрема, програма спрямована на формування життєвих компетенцій як пріоритетного напряму розвитку дитини, містить навчальний матеріал, що базується на особливостях психічного розвитку дітей з аутизмом. Особливу увагу приділено роботі з організації корекційно-розвивальних та навчальних занять в умовах мікрогрупи; закріплення за кожною дитиною кваліфікованого фахівця.

Програма є комплексною та охоплює п’ять ліній розвитку (видів активності): соціально-емоційну, комунікативно-мовленнєву, художньо-естетичну, фізичну та пізнавальну, які узгоджені з програмою виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина». Кожна з ліній розвитку подана у Програмі, як повноцінна складова корекційно-розвивального та навчального процесів, які складають цілісну систему.

Практичну значимість Програми посилюють обґрунтовані умови продуктивного навчання та розвитку дітей з аутизмом, а також методи та форми подання навчального матеріалу, зважаючи на унікальність психічної організації цих дітей.

Особливу цінність мають викладені у структурованій формі рекомендації для батьків.

jurliga.ligazakon.ua

Комплексна програма розвитку дітей дошкільного віку з аутизмом розквіт

4 квітня 2013 року Програмі розвитку дітей дошкільного віку з аутизмом «Розквіт» надано гриф Міністерства освіти і науки України. Для інформування вчителів та громадськості про нові підходи до освіти дітей з особливими потребами документ розміщено на сайті Міністерства освіти і науки.

Комплексна програма розвитку дітей дошкільного віку з аутизмом «Розквіт» (за заг. ред. Скрипник Т.В.) розроблена з урахуванням сучасних тенденцій щодо інклюзивної освіти дітей з особливими потребами, а також – новітніх п ідходів до навчання та розвитку дітей з розладами аутичного спектру.

У Програмі розкрито особливості психолого-педагогічного супроводу дітей з аутизмом у контексті всебічного розвитку, визначено науково-методичні засади вивчення дітей зазначеної категорії. Зокрема, програма спрямована на формування життєвих компетенцій як пр іоритетного напряму розвитку дитини, містить навчальний матеріал, що базується на особливостях психічного розвитку дітей з аутизмом. Особливу увагу приділено роботі з організації корекційно-розвивальних та навчальних занять в умовах мікрогрупи; закріплення за кожною дитиною кваліфікованого фахівця.

Програма є комплексною та охоплює п’ять ліній розвитку (видів активності): соц іально-емоційну, комунікативно-мовленнєву, художньо-естетичну, фізичну та пізнавальну, які узгоджені з програмою виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина». Кожна з ліній розвитку подана у Програмі, як повноцінна складова корекційно-розвивального та навчального процесі в , як і складають цілісну систему.

Особливу цінність мають викладені у структурованій формі рекомендації для батькі в .

Програма «Розквіт» розміщена на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки у розділі «Освіта осіб з особливими потребами».

old.kmu.gov.ua

Лабораторію корекції розвитку дітей з аутизмом

Лабораторію корекції розвитку дітей з аутизмом створено в Інституті спеціальної педагогіки НАПН України у 2011 р. Головна мета діяльності лабораторії – розробити стратегію послідовної психолого-педагогічної допомоги дітям з аутизмом та їхнім родинам з урахуванням таких ланок освітньої вертикалі, як система ранньої допомоги та психолого-педагогічний супровід у навчальних закладах.

Для реалізації цієї мети співробітники лабораторії долучаються до вирішення низки таких питань як:

 • діагностика цілісного розвитку дитини з аутизмом;
 • розроблення ефективних корекційно-розвивальних програм;
 • послідовна робота з батьками дітей з аутизмом;
 • підвищення фахового рівня психологів та педагогів;
 • навчально-методичне забезпечення освітнього процесу дітей з аутизмом;
 • розроблення дієвої моделі супроводу дітей з аутизмом в освітньому просторі.
 • Напрями діяльності лабораторії:

  • Визначення психолого-педагогічних механізмів розвитку та навчання дітей з аутизмом і розроблення алгоритму методичного забезпечення цих процесів.
  • З’ясування психолого-педагогічних умов підвищення ефективності корекційно-розвивального впливу на навчання та розвиток дітей з аутизмом.
  • Визначення науково-теоретичних та методичних засад цілісного розвитку дітей з аутизмом.
  • Розроблення теоретико-концептуальних засад нового методичного забезпечення спеціальної освіти дітей з аутизмом.
  • Апробація наукових розробок, спрямованих на методичне забезпечення освітнього процесу дітей з аутизмом.
  • Проведення консультативної роботи з педагогами навчальних закладів, психологами, дефектологами, батьками з питань розвитку та інклюзивного навчання дітей з розладами аутичного спектра.
  • Здійснення семінарсько-тренінгових заходів для персоналу корекційно-розвивальних та реабілітаційних центрів, навчальних закладів, які працюють з дітьми з аутизмом.
  • З 2013 р. співробітниками лабораторії регулярно впроваджується Програма підвищення кваліфікації керівних, педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладів з курсу «Психолого-педагогічна допомога дітям з аутизмом».

   Співробітниками лабораторії спільно з практиками створено першу освітню програму для дітей з аутизмом в Україні – «Комплексну програму розвитку дітей дошкільного віку з аутизмом «Розквіт».

   Співробітники лабораторії є організаторами та ведучими численних навчально-методичних семінарів, майстер-класів, тренінгів, супервізій.

   У співпраці з Інклюзивним ресурсним центром ГО «Системна допомога дітям з аутизмом «Маленький принц» співробітники лабораторії взяли участь в Проекті «Освіта аутистів: від міфу до реальності” (за підтримки фонду сприяння демократії Посольства США в Україні) (2013-2014 рр.). Головним результатом цієї інноваційної діяльності стало розроблення технології психолого-педагогічного супроводу дітей з аутизмом в навчальних закладах та супровідної документації цього процесу.

   ispukr.org.ua

   Розквіт Програма розвитку дітей дошкільного віку з аутизмом Скрипник

   УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ НАШЕГО ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА! В СВЯЗИ С ТЕМ, ЧТО С 1.09.2017 ПО 16.10.2017 ОПТОВЫЙ СЕЗОН ,МЫ ПРИНИМАЕМ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ОПТОВЫЕ ЗАКАЗЫ (ОТ 10 ШТ. ОДНОГО НАИМЕНОВАНИЯ ТОВАРА). РОЗНИЧНЫЕ ЗАКАЗЫ МЫ С РАДОСТЬЮ НАЧНЕМ ПРИНИМАТЬ С 17.10.2017 Г.

   С УВ. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА!

   10-летний опыт

   Автор: Скрипник Тетяна Вікторівна Дошкілля ISBN: 978-966-634-910-4 Рік видання: 2016 Кількість сторінок: 240

   Комплексна програма розвитку дітей дошкільного віку з аутизмом «Розквіт» розроблена з урахуванням сучасних тенденцій щодо інклюзивної освіти дітей з особливими потребами, а також – новітніх підходів до навчання та розвитку дітей із розладами аутистичного спектра. Комплексна програма складається із семи розділів, які охоплюють освітні лінії Базового компонента: «Дитина в соціумі», «Мовлення дитини», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Дитина у світі культури», «Гра дитини», «Здоров’я та фізичний розвиток» (як частина освітньої лінії «Особистість дитини»), а також розділ «Розвиток соціально-побутових навичок», який є надзвичайно актуальним в контексті системного впливу на формування дітей із розладами аутистичного спектра.

   Особливу увагу приділено умовам продуктивного навчання та розвитку дітей з аутизмом, а також методам, формам та способам подання для них навчального матеріалу, зважаючи на унікальність їхньої психічної організації.

   Для фахівців психолого-педагогічного профілю, а також батьків дітей з аутизмом.

   Если Вы не нашли интересующий Вас товар, сообщите нам на эл. почту [email protected] или позвоните +380 (67) 482-00-16. На нашем сайте размещена только малая часть продукции!

   Большой выбор здесь: http://www.ychebnik.com.ua

   Услышем, подскажем, поможем

   ychebnik.com.ua

   Програма виховання в дошкільному навчальному закладі (значення, історія створення, принципи побудови, зміст). Аналіз чинних програм.

   Перелік чинних освітніх програм для використання у 2015/2016 навчальному році у дошкільних начальних закладах

   1. «Оберіг», програма розвитку дітей від пренатального періоду до трьох років (наук. кер. Богуш А. М.);

   2. «Впевнений старт», програма розвитку дітей старшого дошкільного віку (авт. кол.: Андрієтті О. О., Голубович О. П. та ін.);

   3. «Дитина», програма виховання і навчання дітей від 2 до 7 років (наук. кер. Проскура О. В., Кочина Л. П., Кузьменко В. У., Кудикіна Н. В.) (діє до 30 грудня 2015 року);

   4. «Дитина в дошкільні роки», освітня програма (наук. кер. Крутій К. Л.);

   5. «Українське дошкілля», програма розвитку дитини дошкільного віку (авт. Білан О. І., Возна Л. М., Максименко О. та ін.);

   6. «Соняшник», комплексна програма розвитку, навчання і виховання дітей дошкільного віку (авт. Калуська Л. В.);

   7. «Соняшник», комплексна програма розвитку, навчання і виховання дітей раннього віку (авт. Калуська Л. В.);

   8. «Я у Світі» (нова редакція), програма розвитку дитини дошкільного віку (наук. кер. Кононко О. Л.);

   9.«Стежина», програма для дошкільних навчальних закладів, що працюють за вальдорфською педагогікою (авт. Гончаренко А. М., Дятленко Н. М.);

   10. Програма розвитку дітей дошкільного віку зі зниженим слухом «Стежки у світ» (авт. кол.: Жук В. В., Литовченко С. В., Максименко Н. Л. та ін.);

   11. Програма розвитку глухих дітей дошкільного віку (авт. Луцько К. В.)

   12. Програма розвитку дітей дошкільного віку з розумовою відсталістю (авт.: Блеч Г. О., Гладченко І. В., та ін.);

   13. Комплексна програма розвитку дітей дошкільного віку з аутизмом «Розквіт» ( авт. Скрипник Т. В.);

   14. Програма розвитку дітей дошкільного віку зі спектром аутичних порушень (наук. ред.: Шульженко Д. І.);

   15. Програма розвитку дітей дошкільного віку з порушеннями опорно-рухового апарату ( заг. ред. Шевцова А. Г.);

   16. Програма розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років «Віконечко» (авт.: Сак Т. В. та ін.);

   17. Програмно-методичний комплекс розвитку незрячих дітей від народження до 6 років (авт.: Вавіна Л. С., Бутенко В. А., Гудим І. М.);

   18. Програмно-методичний комплекс «Корекційна робота з розвитку мовлення дітей з фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення п’ятого року життя» ( авт. Рібцун Ю. В.);

   19. Програмно-методичний комплекс «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення» (авт.: Бартєнєва Л. І.);

   20. Програмно-методичний комплекс «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення» (авт.: Трофименко Л. І.);

   21. Програмно-методичний комплекс навчання дітей дошкільного віку з розумовою відсталістю «Світ навколо мене» (авт. кол.: Блеч Г. О., Бобренко І. та ін.).

   А також такі парціальні освітні програми:

   1. «Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років (авт. Лохвицька Л. В.);

   2. «Казкова фізкультура», програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку (авт. Єфименко М. М.);

   3. «Грайлик», програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі (авт.: Березіна О. М., Гніровська О. З., Линник Т. А.);

   4. «Радість творчості», програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку (авт.: Борщ Р. М., Самойлик Д. В.);

   5. «Граючись вчимося. Англійська мова», програма для дітей старшого дошкільного віку, методичні рекомендації (авт.: Гунько С., Гусак Л., Лещенко З.);

   6. «Веселкова музикотерапія: оздоровчо-освітня робота з дітьми старшого дошкільного віку» (авт.: Малашевська І. А., Демидова С. К.).

   Дата добавления: 2015-08-12 ; просмотров: 809 . Нарушение авторских прав

   studopedia.info