Профессиональный невроз рМэй

Ширинбекова Ж.А.

В050300 – Психология

Дін психологиясы

Күндізгі 4 жыл, 3 курс

Каз

Ширинбекова Ж.А.

Дін психологиясының пәні болып табылады

A) Шындық пен зааңдылықтардың жиынтығын зерттеу

B)& Діни адамдардың, діни емес және олардың мінез – құлықтарында қалыптасатын адамдардан ажырататын психологиялық ерекшкеліктерін зерттеу

C) Діннің психологиялық тамырын зерттеу

D) Діни сезімдер мен бағдарларды зерттеу

E) психиканы зерттеу

Діни адамдардың психологиялық ерекшеліктерін мына деңгейде анықтауға болады

A) Жалпы психология

B)& Әлеуметтік психология

E) Жас ерекшелігі психологиясы

Төменде аталып өткен діншідік көзінің қайсысы жиі кездесетін болып келеді

D) Өзінің шектеулілігін уайымдау

Діни тұлға – бұл

A)& Діни адам үшін анықталған мінез – құлық қырларының психологиялық жиынтығы

B) Тұқыммен берілген бейімділік

C) Өмір философисын іздеу

D) Тұлға интеграциясын қалыптастыру

E) Заңдар мен шындықтар жиынтығы

Ішкі діншілдікті сыртқыдан ажырататын негізгі элементтер

A) Қабылдау, белсенділік, шығармашылық

B) Рухани құндылықтар, дентификация

C)& Дифференциалдылық, алоцентризм, діни құндылықтарды мақсат ретінде мойындау

D) Стоицизм, белсенділік алды, қабылдау

E) Гедоизм, қарсыласу

«Персоналды діншілдік» түсінігі енгізілді

C) Б.Бейт – Халламимен

Діни дағдарыстың екінші түрі былай сипатталады

A) Интенсивтілікпен және тез өсумен

B)& Діни міндеттерді орындауда талпыныстың төмендеуімен

C) Құдаймен эмоционалды байланыстың әлсіздеуімен

D) Догмалық күдіктер мен мешітке деген жағымсыз қарым – қатынас

E) Тұрмыстық өмірмен шектен тыс әуестену

Діни дағдарыстардың төрт түрі ажыратылған

Діни сенімнің діни емес сенімнен негізгі айырмашылығы мынада

A)& Күдікті тойтаруда

B) Күдіктерді жеңуде

Діни сенімнің тұрақтылығының үш факторы бөлініп көрсеткен

B) Б.Бейт – Халламимен

Дж Пратт сенімнің үш типін бөліп көрсетті

A) Қабылдау, эмоционалды сенім, аңқау сенімді

B)& Эмоионалды, интелектуалды сенім, аңқау сенімді

C) Балалықсенім, жоғары табиғи және эмоционалды сенімді

D) Аңқау сенім, жоғары табиғи және эмоционалды сенімді

E) Персоналды, қабылдауды және интелектуалды сенімді

«Эмоционалды қысымның біртіндеп ұлғаю мәселесі, жай діни сезімдердің басым болуы, бұрқ етпе кульминация және оқталудың өсуі» — бұл

A)& Діни катарсистің фазалары

B) Діни сезімдердің сипаттамасы

C) Жұбатудың психологиялық аспектілері

D) Діни адамдардың мінез – құлық реакциялары

Дінге сенушілерге түсетін ақпаратқа байланысты сүзгіш рөлін атқарады

A)& Діни бағыттылықтар

B) Дінге сенушілердің қажеттіліктері

C) Діншілдіктің типі

E) Рухани тынышсыздық

Діни топтың діни қоғамнан негізгі айырмашылығы мынада

A) Ұжымдық қызығушылықтардың тұлғалықтан басым болуында

B)& Ішкі қажеттіліктерді керекті деп сезінуде

C) Өзара деиеу және эмпатияда

D) Даналыққа ұмтылыста

Қандай да бір әлемдік діннің зерттелуі барысында дамитын өзінің ерекше жеке әлемдік көз – қарасымен бірігетін – бұл

C) Діни қоғамдар

К.Г. Юнг діни тәжірибенің мәнін мынадан көрді

A) Эдипов комплексін жеңуден

B)& Жоғарғы күштерге бағынудан

C) Тұлғаға мағналы тіршілік етуге мүмкіндік беретін әрекет және ойлау жүйесінен

D) Құранның мәнінен

E) Өмірдің мәнінің іргелес бекітілуінен

Дінді нағыз және невротикалық етіп бөлген

Сенімнің екінші деңгейінде әдеттегідей құран болып табылады

B)& Алдамшы диалог

3- ші деңгейде діңге сенушінің құндылықты суреті былай бейнеленуі мүмкін

A) «Шыдамды және еңбек сүйгіш сопы»

B) «Барлық адамзаттың бақыты үшін күресуші»

C)& «Тәуелсіз, білімді және мәдениетті»

D) «Толерантты, сүйгіш»

E) «Ысқартылып тасталған, ақылды»

Дің психологиясының пәні, діннің жеке тұлғалардың өміріне әсер етуін зерттеу болуы қажет деп санаған қандай ғалымдар

A) М.Аргайл, Б.Бейт – Халлами

B)& Д.Бэтсон, Л.Вентис

Діни сананың феномендері шындықпен қалай сәйкес келетінің, олар әлемді дұрыс,адекватты бейнелейді ме, осыны зерттеу приоритеті болып табылады

A) Идеалисттік талдау

B) Теологиялық талдау

C)& Гносеологиялық талдау

D) Психологиялық талдау

E) Трансперсоналдық талдау

«Сананың кез – келген феномендерінің шынайылығы, берілген адамға тигізетін пайдасымен анықталады » деп айтқан

Дінді тудыратын қоғам емес, тұлға деп санаған қандай ғалымдар

A)& У.Джемс, Г.Олпорт, А.Маслоу

B) Д.Бетсон, Л.Вентис, Флурнуа

C) З.Фрейд, В.Вундт, А.Годен

D) Бейт – Халлами, Л.Вентис

E) М.Аргайл, Б.Бейт – Халлами

«Дін – бұл жалпы адамзаттық, жабысқақ невроз» деп айтқан

Құдайға сену, адамның психикалық денсаулығы үшін қажет деп санаған ғалым

Дін интелектуалды емес, эмоционалды табиғатқа ие деп санаған ғалым

Бұл автор, үрей концепциясын діннің көзі ретінде тереңдетуге тырысты

«Құдайдың барын уайымдап, оны тікелей сезінетін, идея құдай алдында адамға тән» деп санаған

A)& В.Франкл, Зенковский

B) Д.Бетсон, Л.Вентис

C) З.Фрейд, В.Вундт

E) Бейт – Халлами, Л.Вентис

Адамның тарихи дамуының барысында діннің психологиялық тамырының дамуын зерттеу приоритет болып табылады

A) Идеалисттік талдаудың

B) Теологиялық талдаудың

C) Гносеологиялық талдаудың

D)& Филогенетикалық талдау

E) Трансперсоналдық талдаудың

Баланың, одан кейін ересек адамның дамуының психологиялық ерекшеліктері діни сенімдердін қалыптасу процессін түсіндіру үшін өте маңызды Бұл көз – қарас

A)& Онтогенетикалық талдаудікі

B) Теологиялық талдаудікі

C) Гносеологиялық талдаудікі

D) Филогенетикалық талдаудікі

E) Трансперсональдік талдаудікі

Адамның оптимизмінің ритуалдануы, оның жеңіске деген сенімі және қорқынышты жеңуге деген үміт функциясы

«Психология жребиясы» терең анализін енгізген

Жребий тастау адамның ырықты жүріс-тұрысының дамуының белгілі бір сатысы деп кім есептеген

Сиқырдың адамның санасы мен жүріс-тұрысына әсер ету процесін М.Вебер деп атады

B)& «Дүниенің сиқырын ашу»

C) «Дүниені жандандыру»

D) «Дүниенің бұзылуы»

E) «Дүниені сиқырлау»

Бала психикасындағы осы ерекшеліктердің басым болуы діни ұғымдардың меңгерілуіне кептігін тигізеді

Қай ғалым дінге сенушілерде діни сөзден номинативті функцияны атқарады деген

Діннің 3 негізгі психотерапевтикалық функциясы бар олар

A)& Бағытталушы, бағыттаушы, мән тудырушы

B) Танымдық, бағыттаушы, дамушы

C) Дамытушы, мән тудырушы, мотивациялаушы

D) Мотивациялаушы, дамытушы, танымдық

E) Әдістемелік, бағыттаушы, танымдық

Кез келген сенім, сенімнің болмауынан жақсы Осылай кімдер ойлайды

Дінге сенушінің Құдіретті күшке саналы түрде бағытталған ризалық және өтініші- бұл

A)& Мойын ұсыну дұғасы, ара тусуші дұғасы, ризашылық дұғасы, бас ию дұғасы

B) Кемсіту дұғасы, ара тусуші дұға, ризашылық дұғасы, бас ию дұғасы

C) Сұрау дұғасы, кемсіту дұғасы, ризашылық дұғасы, бас ию дұғасы

D) Мойын ұсыну дұғасы, жағымпаздану дұғасы , ризашылық дұғасы, бас ию дұғасы

E) Қуаныш дұғасы, ара тусуші дұғасы, жағымпаздану дұғасы, бас ию дұғасы

Психологияның көзқарасы бойынша дұға белгілі бір эволюциядан өткен, оның фазалары

A) Мойын ұсыну дұғасы, бас ию дұғасы

B)& Тобор дұғасы, индивидуалды дұға

C) Мойынұсыну дұғасы , примитивті дұға

D) Жалпы дұға, ризашылық дұғасы

E) Ара тусуші, примитивті дұға

Мойын ұсыну дұғасы байланысты

A) Қуанышты бастан кешумен

B) Реалдылықты бастан кешірумен

C)& Жоғалтуды бастан кешірумен

D) Бақытты бастан кешірумен

E) Өзінің шектеулігін бастан кешірумен

Діни тәдірибені екі белгі бойынша бөлуге болады

A)& Дін типі мен адамның өтуінің сипаты бойынша

B) Таным типі мен дін типі бойынша

C) Таным типінің өтуінің сипаты бойынша

D) Жасерекшелігі мен таным типі бойынша

E) Катарсис типі мен жасерекшелігі бойынша

Діни тәжірибенің бұл түрі авторитарлы дін негізінде пайда болды

Осы діни тәжірибенің мақсаты құдыретті күшке, өзін-өзі өзектендіруге қол жеткізу

Діни тәжірибенің осы түрі ерекше динамикамен, тікелей нақтылықпен сипатталады

Адамның күшті шындықпен контактісі осы діни тәжірибе арқылы жүзеге асады

Өту сипаты бойынша адамда мына тәжірибе түрін бөледі

A)& Қарапайым және мистикалық діни тәжірибе

B) Авторитарлы және гуманистік діни тәжірибе

C) Реалды және қарапайым діни тәжірибе

D) Авторитарлы және реалды діни тәжірибе

Дінді типі бойынша мына түрлерге бөледі

A) Қарапайым және мистикалық діни тәжірибе

B)& Авторитарлы және гуманистік діни тәжірибе

E) Мистикалық және реалды діни тәжірибе

Құдаймен бірлік, реалдылық, уақыт пен кеңістік сезімі бұл

A) Мистикалық діни тәжірибе түрі

B)& Мистицизм сипаты

C) Діни тәжірибе деңгейі

D) Реалды діни тәжірибе формасы

Діни экстаз, стигматизм бұл

A)& Мистикалық діни тәжірибе формасы

E) Авторитарлы діни тәжірибе формасы

Бейнелік немесе дыбыстық түйсіктің сыртқы тітіркенішсіз қабылдануы

Жағдайдың қалыпты барысының бақылауының болмауы Бұл

Терең діни ұйымдардың нәтижесінде денеде шынайы өзгерістердің болуы

Салдар, құрылым, контекст бұл

A) Мистикалық діни тәжірибе формасы

B) Мистицизм сипаты

C)& Мистикалық діни тәжірибе шынайылығын бағалау критерийі

Діни мотивация контекстін тіркеу

Діни тәжірибенің қарама-қайшылығы мен құрылымын сараптау

Мистскалық тәжірибенің мүмкін салдарын тіркеу бұл-

Бар стереотиптерді белсенді және шығармашылықты түрде атап өту бұл

B)& Діни нонконформизм

Адамдар квазидіни жүріс-тұрыс фазасын қай жаста бастан кешеді

B) Мектепке дейінгі кезде

D) Ерте балалық шақт

«Аналық дінилік» кезеңі тән

A) Сәбилік кезеңге

C) Ерте балалық шаққа

D)& Кіші мектеп жасына

Метофизикалық сипаттағы сұрақтар қай жыста пайда болады

A) Сәбилік кезеңде

D)& Ерте балалық шақта

Діни әңгімелер мен кинографиялардың қатты әсер ететін кезеңі

B)& Мектепке дейінгі кезең

C) Кіші мектеп жас кезеңі

Осы жаста Құдайдың бейнесі жоғалады

A) Сәбилік шақта

C)& Кіші мектеп жасында

D) Ерте балалық шақта

Құдайдың ойларының персонификациясы қай кезеңнің аяғында пайда болады

A) Жоғары сынып оқушысы кезеңі

B) Мектепке дейінгі кезең

C) Төменгі сынып оқушысы кезеңі

D)& Ортаңғы сынып оқушысы кезеңі

Құдайға қарсы көтеріліс қай шақта басталады

A)& Жоғарғы сынып оқушысы кезеңінде

B) Мектепке дейінгі шақта

C) Төменгі сынып оқушысы кезеңінде

D) Ортаңғы сынып оқушысы кезеңінде

Діни аутентикалық кезең сәйкес келеді

A) Жоғары мектеп жасы

B) Мектепке дейінгі кезеңге

C) Кіші мектеп жасына

D) Орта мектеп жасына

Діни күштің қайнар көзі , әлеуметік және патриоттық ойларға жетелейді

C) Кіші мектеп жасында

E)& Жастық шақтан

Діни тұрақтылық уақыты деп нені айтады

A) Жоғары мектеп кезеңі

C)& Ерте кемелдену

D) Кеш кемелдену

Діншілдікті тереңдету және қарастыру мәселесі туындайды

B)& Орта кемелденуі

C) Ерте кемелдену

Діни қорқыныш өзіндік кемшілігін уайымдаумен мотивтелетін діни көріністердің күшеюі

B) Орта кемелдену

D)& Кеш кемелдену

Ортодоксия, ортапракция, орпатия енетінқайта бағдарлану, яғни дұрыс сенім дұрыс әрекет және сезімдер жағына қайта бағдарлану бұл

Рухани даму теориялары келесі топтарға бөлінеді

A) Бағдарлаушы, бағыттаушы, ойтудырушы

B)& Құрылымдық, функционалдық, интеграциялық

C) Танымдық, бағыттаушы,дамытушы

D) Әдістемелік, бағдарлаушы, танымдық

E) Дамытушы, ойтудырушы, мотивтендіруші

Рональд Голдман ,діни дамудың келесі кезеңдерін көрсетті

Діни дамудың интуитивті кезеңінде балаларда болады

A) Жоғары мектеп жасында

B)& Мектепке дейінгі кезеңде

D) Орта мектеп жасында

Құдай туралы антропоморфикалық балаларға тән

B) Мектепке дейінгі кезеңде

Бұл жастағы балалар дүниені нақты логикалық түрде қабылдайды

A) Жоғарғы сынып оқушысы кезеңінде

C)& 9-13 жастағы балалар

Балалардың діни дамуын бұл ғылым діни ойлардың қалыптасуын талдау арқылы сипаттайды

Даму психологиясындағы құрылымдық бағыт ұсынды

«Сенім бұл адамның трансценттікпен байланысын іздеудің фундаментальды категориясы-сенім қатынастар жүйесі»Бұл позиция

Д Фаулер көрсетеді

A) Сенімнің екідаму казеңі

B) Сенімнің төрт даму кезеңі

C) Сенімнің үш даму кезеңі

D)& Сенімнің жеті даму кезеңі

E) Сенімнің он даму кезеңі

Алғашқы және дффернецияланбаған сенім балаларға тән

A)& Нәрестелік кезең

C) Кіші мектеп кезеңі

Интуивті –проекционды сенім балаларға тән

A) Нәрестелік кезең

C) Кіші мектеп оқушысы

Мифтік қарапайым сенім балаларда көрінеді

A) Нәрестеліқ кезең

D) Ерте балалық шақ

Синтетикалық – конвенциалды сенім балаларға тән

mylektsii.ru

Невроз: причины, симптомы и методы лечения этого заболевания

Невроз (психоневроз, невротическое расстройство) – общее название группы нервно-психических заболеваний, для которых характерно сочетание признаков психоэмоционального расстройства и симптомов соматических заболеваний.

На сегодняшний день невротическое расстройство – самое распространенное заболевание среди жителей крупных городов, по данным ВОЗ количество людей, страдающих от той или иной формы этой патологии, увеличивается ежегодно и может достигать 20% от всего населения Земли, причем отмечается выраженная неравномерность в распределении больных. С различными формами заболеваниями сталкивается едва ли не каждый второй житель города, население которого превышает 1 миллион человек, а вот жители сельских районов крайне редко страдают от подобных патологий.

Причины возникновения неврозов

Исследования ученых убедительно доказывают, что от нервных расстройств страдают преимущественно жители больших городов, ранее считалось, что это связано с разным ритмом жизни, большим количеством негативной информации и интеллектуальной перегрузкой, которую ощущает каждый городской житель.

Но дальнейшее изучение этого вопроса позволило сделать вывод, что все вышеперечисленные факторы, безусловно, негативно отражаются на состоянии нервной системы и здоровье организма в целом, но не могут самостоятельно стать причиной развития невротического состояния и являются всего лишь сопутствующими или усугубляющими факторами.

А настоящей причиной развития неврозов являются психогенные факторы, вызывающие большое количество отрицательных эмоций. Разница же в количестве заболевших в городской и сельской местности объясняется разницей в отношениях между людьми и высотой притязаний к уровню жизни и себе самому.

Ощущаете постоянную усталость, депрессию, и раздражительность? Узнайте про средство, которого нет в аптеках, но которым пользуются все звезды! Чтобы укрепить нервную систему, достаточно просто.

Одинаково часто у всех категорий больных, вне зависимости от их места проживания, возникает психоневроз из-за таких трагических событий, как:

 • смерть или потеря близкого человека;
 • тяжелая болезнь у близких или у самого пациента;
 • развод или расставание с любимым человеком;
 • увольнение с работы, банкротство, крах бизнеса и так далее.
 • Но чаще всего невротическое расстройство возникает из-за ряда других причин:

  • нервного и физического переутомления, возникающего из-за напряженной работы, без отдыха в течение длительного времени;
  • хронического стресса – постоянное пребывание в состоянии нервного напряжения, невозможность расслабиться на работе и дома, сложные отношения с коллегами, начальством и членами семьи могут спровоцировать начало болезни, даже без всяких «видимых» для этого причин;
  • истощения нервной системы, возникшего при невозможности выполнить работу в срок или решить какую-либо проблему;
  • несоответствия ожиданий возможностям – завышенная самооценка, чрезмерно высокие потребности, удовлетворить которые не получается, также часто становятся причиной развития расстройства нервной системы;
  • стремления к быстрому обогащению или карьерному росту – постоянное пребывание в напряжении, конкурировании с окружающими, и работа «на износ» также крайне негативно сказывается на состоянии психики;
  • расслабления с помощью алкоголя и других психоактивных веществ – попытка уменьшить напряжение и справиться со стрессом с помощью алкоголя, никотина или наркотических веществ ведет к формированию зависимости и резкому ухудшению состояния нервной системы.
  • Если изучить причины неврозов из второго списка, становится понятно, почему сегодня от этого заболевания страдают преимущественно жители мегалополисов. Ведь именно в таких местах люди стремятся достичь успеха или материального благополучия, не обращая внимания даже на собственное здоровье или на отношения с окружающими.

   Теперь стоит выяснить, каковы признаки невроза.

   До сих пор, точно ответить на вопрос, что такое невроз и почему возникает это состояние, достаточно сложно.

   Неврозы относят к функциональным заболеваниям нервной системы, то есть при них не наблюдается органических поражений головного мозга, травм, инфекций и других подобных факторов.

   Из-за воздействия психотравмирующих факторов нарушается согласованность работы нервной системы и некоторых других органов и систем в организме. Возникают психические и соматические симптомы невроза, здоровый психически человек превращается в невротика, больного мучающегося от многочисленных «болячек», чье поведение и образ жизни сильно меняются.

   Психические симптомы

   Неврозы могут проявляться так:

   1. Слишком острая или неадекватная по силе чувств реакция на любые раздражители – при неврозах больной «воспринимает в штыки» любую шутку, неловкое замечание, неприятную ситуацию, из тех, которые во множестве встречаются в жизни каждого человека. Такой человек серьезно огорчается и может начать плакать или проявлять агрессию (в зависимости от особенностей характера) в ответ на справедливое замечание руководителя, если ему случайно наступили на ногу в транспорте, не сразу обслужили в банке или не ответили на телефонный звонок. Больных отличает и повышенная чувствительность к громким звукам, яркому свету, запахам и любым другим раздражителям.
   2. Лабильность настроения. Быстрая смена настроения в зависимости от внешних обстоятельств также свидетельствует о проблемах с нервной системой.
   3. Раздражительность, агрессивность, капризность, плаксивость. Поведение человека, страдающего от нервных заболеваний, может резко измениться, ему становится трудно справляться с негативными эмоциями, контролировать себя и «не срываться» на окружающих.
   4. Нерешительность, снижение или завышение самооценки, трудности в общении, пессимизм. Под воздействием болезни меняется и характер человека, больной с трудом принимает решения, перестает адекватно оценивать себя и свои достижения, видит будущее исключительно в «черном» цвете и с трудом общается с окружающими людьми.

   Соматические симптомы

   При неврозах наблюдаются:

  • быстрая утомляемость, снижение работоспособности;
  • нарушение сна – трудности с засыпанием, беспокойный, поверхностный сон, кошмарные сновидения, проспав всю ночь, больной встает не отдохнувшим и разбитым;
  • нарушение аппетита – чаще всего аппетит снижается, реже больные начинают больше есть и быстро набирают лишний вес;
  • головокружения, шум в ушах, кратковременная потеря сознания;
  • появление болей в области сердца, в животе, головных болей;
  • тремор конечностей, нарушение равновесия при ходьбе, выполнении каких-то упражнений, сложных движений;
  • повышенная потливость;
  • снижение или «скачки» артериального давления;
  • учащение сердцебиения;
  • снижение сексуального влечения;
  • учащение мочеиспускания, нарушения стула.

  Важно понимать, что невротик – это человек, одновременно страдающий от расстройства нервной системы и соматических проявлений. Чаще всего, больные не понимают, что им требуется помощь специалиста, считая, что плохое настроение и изменение в поведении связано с отсутствием отдыха, напряженной работой или проблемами со здоровьем.

  Задумываться о необходимости профессионального психотерапевтического лечения больные, как правило, начинают при резком ухудшении состояния или при появлении проблем с окружающими – в семье или на работе. Самостоятельно диагностировать у себя или окружающих неврозы достаточно сложно еще и потому, что существует множество видов этого заболевания – от ипохондрического до профессионального.

  Виды невроза

  Различают следующие невротические расстройства:

  1. Неврастения (нервная слабость или синдром усталости) – самая распространенная форма неврозов. Возникает при длительном нервном перенапряжении, хроническом стрессе и других подобных состояний, вызывающих переутомление и «срыв» защитных механизмов нервной системы. При этом типе невроза больной чувствует постоянную слабость, не может нормально работать, быстро утомляется, у него возникают головные боли, боли в желудке, ухудшается сон и аппетит. Увеличивается чувствительность к внешним раздражителям, появляется плаксивость, раздражительность, замкнутость.
  2. Истерический или демонстративный невроз – чаще встречается у женщин и у лиц с демонстративным типом характера. При этой форме заболевания, больные стремятся привлечь как можно больше внимания к себе и проявлениям своей болезни. Лица, страдающие от истерического невроза, отличаются неадекватностью поведения, повышенной внушаемостью, эффективностью, впечатлительностью и демонстративным поведением. Главная цель их поведения – быть в центре внимания, все симптомы болезни переживаются «напоказ» и сильно преувеличиваются. Характерны истерики, приступы резкого ухудшения состояния, истерические судорожные припадки, вплоть до параличей, если на больного не обращают внимания или он не может получить желаемое.
  3. Ипохондрический – больные большую часть своего времени и внимания посвящают проблемам собственного здоровья. Они, чаще всего, уверены в наличии у них тяжелого, неизлечимого заболевания, которое никто не может точно диагностировать и вылечить. Подобные неврозоподобные состояния можно наблюдать у пожилых людей, полностью сосредоточенных на своем здоровье. При истинном неврозе больные игнорируют психологические проблемы, считая причиной их возникновения нарушения соматического здоровья.
  4. Невроз навязчивых состояний (обсессивно-фобический) – одна из самых тяжелых форм невроза. При этой форме неврозов человек совершает определенные действия, не осознавая этого. Навязчивостью может стать что угодно: мысленный счет, невозможность избавить от мыслей или переживаний на определенную тему, привычка постоянно поправлять волосы или одежду, целые ритуалы при определенных ситуациях и многое другое. При отсутствии профессиональной помощи при неврозах возможно утяжеление состояния больного, вплоть до развития психических заболеваний. Навязчивые состояние могут быть самыми разными, от достаточно безобидных (привычка проверять утюг или газовую плиту перед уходом) до тяжелых расстройств, переходящих в фобии. Фобия – это необоснованный панический страх, возникающий в определенных ситуациях, как правило, не несущих никакой опасности для человека. Самыми распространенными фобиями считают: агорафобия (боязнь открытых пространств), клаустрофобия (боязнь замкнутого пространства), социофобии (боязнь оказаться в неприятной ситуации на глазах других людей, это может быть страх покраснеть в обществе, срыгнуть, боязнь выступать перед большим количеством людей, первым обратиться к незнакомому и так далее).
  5. Профессиональные неврозы – существует множество видов профессиональной деятельности, выполняя которую человек испытывает сильный стресс, из-за чего может развиться неврозоподобное состояние или профессиональный невроз. Согласно исследованиям британских ученых, самый высокий уровень стресса (по 10 бальной системе) у шахтеров (8,3), пилотов гражданских авиалиний (7,5), рабочих-машиностроителей, журналистов, стоматологов, акушеров, адвокатов и так далее. Профессиональный невроз проявляется сначала чрезмерным напряжением, страхом совершить ошибку, затем возникают трудности в работе, становиться сложно сосредоточиться, вовремя выполнять необходимые действия, а потом организм пытается найти способ избавиться от ситуаций, провоцирующих лишнее напряжение – у больных развивается тремор, головные боли, боли в животе и другие соматические симптомы, делающие невозможными выполнение профессиональных обязанностей. Таковы последствия при неврозах.
  6. Подростковый. В пубертатный период этот вид невроза психики встречается достаточно редко, в большинстве случаев от него страдают те дети, которые и в детстве находились на учете у психоневрологов или у которых есть сопутствующие заболевания нервной системы. У подростков чаще всего наблюдается неврастения, истерический невроз или обсессивно-фобический. Особых отличий в клинических проявлений от течения болезни у взрослых нет, изменяется только медикаментозное лечение и виды психотерапии.
  7. Поскольку невротические расстройства распространены, стоит разобраться, как с ними бороться. Под неврозом иногда понимают пограничное состояние между нормой и патологией в работе нервной системы. Существуют разные способы лечения неврозов.

   Большинство специалистов советуют при неврозах начинать терапию с изменения образа жизни, применения легких седативных препаратов, народных методов и только при отсутствии эффекта переходить к использованию антидепрессантов, транквилизаторов или нейролептиков. Обязательным компонентом терапии является психотерапия – основной вид лечения неврозов.

   Также перед проведением лечения неврозов необходимо полное соматическое обследование больного, так как иногда невроз может «маскировать» такие заболевания, как гипофункцию щитовидной железы, патологию других эндокринных органов, заболевания органов кроветворения, дисфункцию пищеварительной системы и даже паразитарные инфекции, а в самых тяжелых случаях – наличие злокачественной опухоли в головном мозге и других органах.

   При отсутствии соматических патологий, больным обязательно рекомендуют изменить образ жизни, нормализовать режим труда и отдыха, спать не менее 7-8 часов в сутки, правильно питаться, отказаться от вредных привычек, больше времени проводить на свежем воздухе и избегать нервных перегрузок.

   Медикаментозное лечение

   Как бороться с неврозами? Для коррекции состояния используются:

   1. Седативные растительные препараты. Это настойка пустырника, пиона, валериана – для длительного применения.
   2. Транквилизаторы – седуксен, реланиум, элениум, неурол, тазепам. Эти препараты можно принимать только в указанной врачом дозе и только рекомендуемый период времени, так как препараты вызывают привыкание и имеют много побочных эффектов. Кроме того, при употреблении этих препаратов снижается скорость реакции, концентрации внимания и нельзя управлять транспортным средством и выполнять опасную работу.
   3. Антидепрессанты – амитриптилин, золофт, цимбалта, флуоксетин. Эти препараты при неврозах назначаются редко, так как эффект от их применения возникает только спустя 2-3 недели от начала приема.
   4. Нейролептики – сонапакс, неулептил, эглонил, рисполепт и другие. Эти препараты применяются только в самых тяжелых случаях.
   5. Психотерапия

    С помощью рациональной, когнитивной психотерапии, психоанализа и других похожих методик, врач-психотерапевт помогает больному «проработать» свои проблемы, понять, какие мысли, убеждения, поступки стали причиной развития неврозов и как можно изменить эту ситуацию.

    Не менее важно обучение пациента техникам расслабления, умению избавляться от негативных эмоций, комплексов, стереотипов, навязанных родителями и окружающими.

    Автор статьи: врач-психиатр Шаймерденова Дана Сериковна

    Хотите сбросить лишний вес к лету и почувствовать легкость в теле? Специально для читателей нашего сайта скидка 50% на новое и высокоэффективное средство для похудения, которое.

    depressio.ru